top of page

Perinteisen Wileniuksen telakan toiminta Porvoon länsirannalla tulee turvata.

porvoolaisten veneilyseurojen yhteiskannanotto.


90-vuotiaalla Wileniuksen telakalla järjestetty Porvoon puuvenepäivä valittiin Vuoden veneilytapahtumaksi 2022. Kuva: Juho Peltonen

Porvoon kaupunki järjesti syksyllä 2022 tarjouskilpailun koskien uutta länsirannan vierasvenesatamaa ja Wileniuksen telakkaa. Tarjouksia tuli kaksi, joista toinen koskee

vierasvenesatamaa ja sen toimintojen laajentamista Wileniuksen tontille. Toinen tarjous on

Wileniuksen telakkaa vuodesta 2019 pyörittäneen Wilenius båtvarv ry:n tekemä ja koskee telakan toiminnan jatkamista ja kehittämistä.


Porvoo ansaitsee uuden vierasvenesataman. Vierasvenesataman taso vaikuttaa veneilijöiden kuvaan koko kaupungista. Porvoon kaupungin ei tule kuitenkaan toteuttaa uutta vierasvenesatamaa Wileniuksen telakan kustannuksella.


Suomen veneily- ja merihistoria on monipuolista. Rannikon kaupungit ja kylät ovat eri aikakausina olleet täynnä veneveistämöitä. Porvoolainen veneenrakennushistoria alkaa jo keskiajalta ja historian varrella jokivarsi on ollut täynnä erikokoisia veistämöitä. Ainoa nykypäivään asti säilynyt telakka on 90-vuotta yhtäjaksoisesti länsirannalla toiminut Wileniuksen telakka.


Valitettavan harvassa kaupungissa on säilynyt toiminnassa perinteisiä puuvenetelakoita ja -

veistämöitä. Porvoolla on harvinainen mahdollisuus olla säilyttämässä tätä elävää kulttuuriperintöä.


Wileniuksen telakka on koko Suomen mittakaavassa merkittävä ja harvinainen aarre.

Puuveneily on oleellinen osa suomalaista veneilykulttuuria ja -harrastamista. Puuvenealalla on rikas historia ja ala on jatkunut aktiivisena myös muoviveneiden suosion noustua 1960-70 -luvuilla. Nyt 2000-luvulla puuveneet vain kasvattavat suosiotaan veneilijöiden parissa. Alalla on tärkeä rooli suomalaisen veneilykulttuurin nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.


Puuveneet tarvitsevat kuitenkin omia, erityisiä palveluitaan. Kosteat talvisäilytystilat,

venepuuseppien erityisosaaminen ja korjauksiin tarvittavat tilat mahdollistavat puuveneilyn

jatkumisen ja vanhan venekannan säilymisen Suomessa. Pidämme erityisen valitettavana, mikäli näitä palveluita Porvoossa tarjoava Wileniuksen telakka lopetetaan. Suuri osa porvoolaisesta puuvenekannasta joutuu tällöin muuttamaan muihin kaupunkeihin ja porvoolainen veneily-yhteisö ottamaan vastaan kovan iskun.


Porvoolainen meri- ja veneilytoiminta on aina ollut monipuolista. Porvoo on merellinen kaupunki, Porvoo on purjevenekaupunki, Porvoo on moottorivenekaupunki. Toivottavasti Porvoo voi tulevaisuudessakin olla myös puuvenekaupunki.


Wilenius båtvarv ry:n toiminta on hienolla tavalla avannut puuvenetoimintaa myös alan

ulkopuolisille. Porvoon puuvenepäivä -tapahtumassa tänä syksynä oli mahtava mahdollisuus päästä tutustumaan eri ikäisiin veneisiin, alan toimijoihin, yhdistyksiin ja yrittäjiin. Tapahtumassa oli myös paljon ihmisiä, jotka eivät itse harrasta veneilyä. Suomalainen puuveneala kiinnostaa siis myössuurta yleisöä. Toivomme, että Wilenius båtvarv pääsee jatkamaan myös tätä toimintaa alueella.


Porvoolaisten veneilijöiden puolesta,

Borgå Segelsällskap,

Porvoon Kipparit,

Borgå Navigationsklubb ja

Hamarin Purjehtijat

567 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page